19 oktober 2017, om 20:00, Korenmolen te Eerbeek | Korenmolen te Eerbeek

Algemene ledenvergadering

voorlopige agenda:

concept verkiezingsprogramma 2018-2022 en de procedure selectie wethouders kandidaat.